Niepubliczne Prywatne Przedszkole Sportowe Karate Kids - Warszawa, Wilanów

Godziny pracy

Przedszkole pracuje w godzinach 7.00-18.00, czynne jest przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.