Karate Kids

Opłaty

Czesne obejmuje :
- edukację, opiekę i wychowanie dziecka w godzinach 7.00-18.00,
- zajęcia dydaktyczne w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
- zajęcia sportowe,
- zajęcia z języka angielskiego,
- zajęcia z rytmiki,
- zajęcia fitness/joga dla najmłodszych,
- zajęcia z karate
- zajęcia z logopedii,
- edukację teatralną,
- edukację muzyczną,
- edukację artystyczno – plastyczną,
- spotkania z ciekawymi gośćmi,
- wycieczki,
- zajęcia z cyklu „Kuchcikowo”,
- organizację uroczystości okolicznościowych,
- pomoce dydaktyczne ( w tym podręczniki) i plastyczne (wyprawka na cały rok przedszkolny).

Miesięczne czesne wynosi :

1 300,00 zł – w godzinach 7.00-18.00
1000,00 zł – w godzinach 7.00-13.00
Zniżka w przypadku rodzeństwa

Godziny i opłaty za pobyt dziecka nie podlegają negocjacji. Czesne nie uwzględnia opłaty za wyżywienie (15,00 w przypadku pobytu w godzinach 7.00-18.00 oraz 12,50 zł w przypadku pobytu w godzinach 7.00 – 13.00).
W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za wyżywienie nie jest naliczana.

Jednorazowe wpisowe wynosi 700,00 zł, 1000,00 zł w przypadku rodzeństwa.

Rodzice ponoszą dodatkowe opłaty z tytułu :
- indywidualnych konsultacji z psychologiem, jeśli odbywają się na życzenie rodzica,
- zajęć dodatkowych organizowanych na życzenie rodziców (zajęcia taneczne, zumba, basen),
- transportu, w przypadku wycieczek autokarowych, przy czym jednorazowy koszt nie może być większy niż 50,00 zł.

Nasz adres 
Karate Kids Niepubliczne Przedszkole
Sylwia Kuczkowska

Al. Rzeczypospolitej 18/136
02-972 Warszawa

Kontakt
Telefony do Nas:
792 468 292, 022 370 26 56
Email: biuro@karatekids.info

© Copyright 2020 by www.Karate-Kids.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone