Niepubliczne Prywatne Przedszkole Sportowe Karate Kids - Warszawa, Wilanów

Opłaty

Czesne obejmuje :

Miesięczne czesne wynosi

950,00 zł – w godzinach 7.00-18.00

850,00 zł – w godzinach 7.00-15.00

650,00 zł – w godzinach 7.00-13.00

1400,00 zł – w przypadku rodzeństwa (zniżka obejmuje pobyt dzieci w godzinach 7.00-18.00)

Godziny i opłaty za pobyt dziecka nie podlegają negocjacji. Czesne nie uwzględnia opłaty za wyżywienie (12,42 w przypadku pobytu w godzinach 7.00-18.00 oraz 10,00 zł w przypadku pobytu w godzinach 7.00 – 13.00). W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za wyżywienie nie jest naliczana.

Jednorazowe wpisowe wynosi 500,00 zł, 750,00 zł w przypadku rodzeństwa.

Rodzice ponoszą dodatkowe opłaty z tytułu :