Niepubliczne Prywatne Przedszkole Sportowe Karate Kids - Warszawa, Wilanów

Program dydaktyczny

W ramach programu przedszkolnego realizowana jest podstawa programowa zgodnie z wymogami MEN. W codziennej pracy przedszkola opieramy się również na autorskim programie nauki języka angielskiego oraz programie zajęć sportowych dla najmłodszych.