Niepubliczne Prywatne Przedszkole Sportowe Karate Kids - Warszawa, Wilanów

Zajęcia

Ruch odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka - również dziecka. Aby zapewnić dziecku harmonijny i prawidłowy rozwój należy rozwijać jego sprawność ruchową już od najmłodszych lat. Umiejętności ruchowe, ćwiczenia, koordynacja, wytrzymałość i równowaga mają przełożenie na rozwój procesu poznawczego każdego dziecka. Wychowanie przez sport to budowanie u dziecka pewności siebie, chęci podejmowania wyzwań oraz stosowania zasady "fair play" w życiu sportowym i codziennym.

W naszym przedszkolu oferujemy dzieciom zajęcia sportowe :

Oprócz zajęć sportowych, w ramach czesnego odbywają się zajęcia z :